Typ Data Tytuł
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.10.2019 r. znak PL.6733.31.12.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4 kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/7, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2019 r. znak PL.6733.31.8.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/17, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/59/2019 znak:WUOZ.DW.ZAR.5161.10.2019.KAK z dnia 02.10.2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko Pomorkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ar 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (l.dz. WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK)- pozwolenia nr 1/2019 na prowadzenie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.35.6.2019.MZ z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zebranego materiał dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8, 17/9, 17/10, 11/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.5.10.2019.MZ z dnia 07.10.2019 r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktury Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną n terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn-w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EEE napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.14.12.2019.MZ z dnia 01.10.2019 t. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4k V- w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62,2, 3251/1, 34,35/2, 33, 3214,10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2019 r. znak PL.6733.32.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polega na: budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 188/8, 187/20, 184, 168, 164/26 gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2019 r. PL.6733.25.10.2019.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110kV Ciechocinek-Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak PL.6733.23.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siec kanalizacyjnej sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanlikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.28.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o usytaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.29.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.09.2019 r. znak PL.6733.32.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.09.2019 r. znak PL.6733.31.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4 kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/7, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.26.9.2019.MZ z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 144/1, 145/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 r. znak PL.6733.28.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiał dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawskii Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 znak PL.6733.30.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowe oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 r. PL.6733.29.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.09.2019 r. znak PL.6733.33.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 190/9, 187/5, 185/10, 184/1, 183/2, 180/7, 180/6, 180/5, 179/8, 179/10, 179/13, 179/15, 178/2, 178/6, 178/5, 174/11, 174/9, 173/5, 173/4, 173/6, 172/3, 140, 124/6, 172/8, 172/9, 172/7, 170, 168/1, 167/2, 117/5, 113/7, 113/5, 166/4, 166/3, 165/7, 165/6, 165/2, 172/4, 247, 180/2, 151/1, 186/4 186/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 27.08.2019 r. znak WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KK w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków na prowadzanie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28.08.2019 r. znak GR.6733.7.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie ciągu pieszo jezdnego na działkach nr 311, 312, 253/4, 252/2, 265, 259, 262, 286/2, 286/4, 311, 251/3, 309, 290/1, 289/1, 288/1, 287/1, 286/5 karta mapy 42, położnych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 15/1, 15/2, 25/1, 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.08.2091 r. znak PL.6733.35.2.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiej napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną na działek nr 17/8, 1/9, 17/10, 17/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak PL.6733.14.9.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzeni inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi, pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN- 15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62/2, 3251/1, 34, 35/2, 33, 3214/10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2019 r. znak PL.6733.19.11.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV i budowy złącza kablowego SN 15 kV na terenie działek nr 113/3, 113/1, 58/2, 130/1, 131/1, 113/2, 114/1, 131/2, 132/2, 115/1, 116/1, 133/1, 117/1, 118/3, 118/4, 134/5, 134/3, 135/5, 135/3, 58/1, 128/1, 260, 127/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 105/7, 105/9, 105/11, 217/10, 217/8, 104/1, 217/6, 3446/4, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak PL.6733.26.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 144/1, 145/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.08.2019 r. znak PL.6733.22.9.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji na budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr 41/1, 43/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2019 r. znak PL.6733.21.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji na budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102, 91//2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działki nr 111 położnej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.29.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2019 r. znak PL.6733.28.2.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły