Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl6733.16.13.2016.MZ z dnia 13.01.2017 r. budowa linii kablowej SN 15 kV wrazz przebudową istniejącej liniii napowietrznej Sn 15 kv od stan. nr 16 do 23 na terenie działek nr ewid.: 111, 114/3, 130, 131/22, 138/2, 139/1, 139/2, 141/4, 143/1, 3522/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion i na terenie działek nr ewid.: 70/1, 102, 3511/9, 3511/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wycofaniu wniosku z dnia 30.12.2016 r. znak WOO. 4233.2.2015.KŚ.4 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09.01.2017 r. znak KOM.6220.12.XVIII.2016/2017.JR wykonanie studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w miejscowości Mleczko obręb 0009, gm. Dąbrowa Biskupia o projektowanej głębokości h= 33 Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.01.2017 r. znak Pl.6733.1.2.2017.MZ budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 124, 157, 158/15 część działki, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz wykonanie przyłączy z istniejącej na terenie działki nr 157 sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.01.2017 r. znak P.6733.18.9.2016.MZ budowa urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia wód podziemnych ,,Ośno” n terenie działki nr ewid. 52/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.12.2016 r. znak Pl.6220.18.7.2016.AE o wydanym postanowieniu o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie studni głębinowej wraz z deszczownią na nawadniania upraw rolnych ba dz. nr ewid 2 w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.12.2016 r znak Pl.6733.18.6.2016.MZ budowa urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia wód podziemnych ,,Ośno” na terenie działki nr ewid. 52/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2016 r znak Pl.6733.15.11.2016.MZ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 382/17, 329, 390 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo wraz z przyłączami na działkach nr 382/5,382/6, 382/7, 382/8, 382/10,382/11,382/12,382/13,,382/14,382/15,382/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.12.2016 r. znak Pl.6733.16.9.2016.MZ budowa linii kablowej SN 15kv wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej Sn 15kv od stan nr 16 do 23 na terenie działek nr ewid.: 111, 114/3, 130, 131/22, 138/2, 139/1, 139/2, 141/4, 143/1, 3511/3 położonych w obrebie ewidencyjnym Odolion i na terenie działek nr ewid.: 70/1, 102, 3511/9, 3511/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.12.2016 r. znak Pl.6733.20.2.2016.MZ budowa linii kablowej oświetleniowej na terenie działki nr ewid 33/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.12.2016 znak Pl.6733.19.3.2016.MZAE budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-04kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie Rudunki na działce nr ewid.; 226/6 oraz w obrębie Rożno-Parcele na działce nr ewid./ 124, 157, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/5, 230/5, 230/6 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 8.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7.12.2016 r. znak Pl.6220.20.3.2016.AE w sprawie przebudowy i modernizacji sortowni odpadów w PUP Ekosład Sp. z o.o. na terenie działek nr 154, 155, 156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.11.2016 r. znak: Pl.6220.27.30.2015.2016.AE w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na ,,Budowie fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.12.2016 znak Pl.6733.15.7.2016.MZ budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nt 382/17, 329, 390 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo wraz z przyłączami na działkach nr: 382/5, 382/6, 382/6, 382/7, 383/8, 382/9, 382/10, 382/11,382/12, 382/13, 382/14, 382/15, 382/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.11.2016 r. znak Pl.6733.17.11.2016.MZ przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o Wyłożeniu do Publicznego Wglądu Zaminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Progonozą Oddziaływania na Środowisko OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANRÓW KUJAWSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.11.2016 r. znak:Pl.6220.20.2.2016.AE budowa drogi gminnej nr 160215C Stawki-Konradowo-Zgoda Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2016 r. znak: PL.6220.12.25.2015.2016.AE wymiana zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Zawiadomienie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawki z dnia 14 listopada 20016 r. znak: RPI.6220.1.28.16 budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31.10.2016 r. znak:GR.6733.9.2016 budowa gazociągu średniego ciśnienia Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.11.2016 r. znak: Pl.6733.6.12.2016.MZ budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 130, 127/37, 127/38, 127/41, 127/44, 127/45, 127/46, 127/47,127/48,127/49, 127/50, 127/51, 127/53, 127/54 w obrębie ewidencyjnym Odolion. Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.18.2.2016.MZ z dnia 14.11.2016 r. budowa urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia wód podziemnych ,,Ośno” na terenie działki nr ewid. 52/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.16.6.2016.MZ z dnia 03.11.2016 r. budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej SN 15kV od stan. nr 16 do 23 na terenie działek nr ewid.: 111, 114/3, 130, 131/22, 138/2, 139/1, 139/2, 141/4, 143/1, 3511/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion i na terenie działek nr ewid.: 70/1, 102, 3511/9, 3511/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Sprawy znak:Pl.6733.17.3.2016.MZ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5, 537 od km 2+072 do km 7+609 na terenie działek: nr 134/2, 151, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, nr 60 – w obrębie ewidencyjnym Konradowo, nr 288 – w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nr 58/2, 58/3 – w obrębie ewidencyjnym Turzno, Gmina Raciążek Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce znak: RPI.6220.1.27.16 z dnia 5.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.22.2015.AE z dnia 03.10.2016 r. wymiana zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.15.3.2016.MZ z dnia 30.09.2016 r. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 382/17, 329, 390 położonych w obrebie ewidencyjnym Służewo wraz z przyłączami na działkach nr: 382/5, 382/6, 382/7, 382/8, 382/9, 382/10, 382/11, 382/12, 382/13, 382/14, 382/15, 382/16 położonych w obrębie ewidencyjnym, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.17.3.2016.MZ z dnia 29.09.2016 r. przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 od km 2+072 do km 7+609 na terenie działek nr 134/2,151,142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, nr 60- w obrębie ewidencyjnym Konradowo, nr 288- w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nr 58/2, 58/3- w obrębie ewidencyjnym Turzno, Gmina Raciążek Szczegóły