Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2021 r. znak PL.6733.33.1.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2021 r. znak PL.6733.32.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.06.2021 r. znak PL.6733.21.8.2021.MJ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolnym, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.06.2021 r. znak PL.6733.18.14.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.06.2021 r. znak PL.6733.28.9.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Służewo na terenie działek nr 316/2, 318/1, 318/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2021 r. znak PL.6733.29.9.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Ośno na terenie działki nr 52/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2021 r. znak w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych na terenie działek nr 21, 47, 50 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka oraz na terenie działek nr 85 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.06.2021 r. znak PL.6733.9.12.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV waz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.06.2021 r. znak PL.6733.22.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 258/15, 258/26, 258/21, 258/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2021 r. znak PL.6733.26.11.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 34/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2021 r. znak PL.6733.10.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.06.2021 r. znak PL.6733.8.14.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.06.2021 r. znak PL.6733.31.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i złączy kablowych, budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działki nr 74/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.06.2021 r. znak PL.6733.23.11.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.06.2021 r. znak PL.6733.23.7.2021.MJ w sprawie zmiany wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.06.2021 r. znak PL.6733.24.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 35, 65/5, 86/3, 61/1, 65/4, 67, 78/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.06.2021 r. znak PL.6733.16.16.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 23/1, 23/3, 23/5, 35/4, 35/5, 35/16, 35/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo oraz na terenie działki nr 74/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.06.2021 r. znak PL.6733.32.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5, 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.06.2021 r. znak PL.6733.18.14.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie Turzno, gmina Raciążek. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.06.2021 r. znak PL.6733.11.12.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenie inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.06.2021 r. znak PL.6733.26.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 34/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2021 r. znak PL.6733.18.10.2021.MJ w sprawie zebranego materiaøu dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2021 r. znak PL.6733.25.10.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych na terenie działek nr 21, 47, 50 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka oraz na terenie działek nr 85 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2021 r. znak PL.6733.15.11.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii oświetlenia solarnego skrzyżowania na terenie działki nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki,gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2021 r. znak PL.6733.20.11.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 29/23, 29/24, 30/19, 30/20, 30/13, 30/17, 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.06.2021 r. znak PL.6733.19.8.2021.Mj w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2021 r. znak PL.6733.27.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.06.2021 r. znak PL.6733.29.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Ośno na terenie działki nr 52/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły