Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.29.15.2015.AE Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.44.11.2015.AE Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 3 czerwiec 2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 41/2016/In Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 40/2016/Or Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 39/2016/In Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 38/2016/In Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 37/2016/Or Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 36/2016/In Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 35/2016/In Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 34/2016/In Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa 33/2016/Or Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Umowa Nr 32/2016/Or Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 19.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Nr 31/2016/Or Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Nr 30/2016/Or Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Nr 29/2016/In Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Nr 28/2016/Pl Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Najmu Nr 27/2016/Pl Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Nr 26/2016/In Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Umowa Nr 25/2016/In Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r. znak Pl.6220.12.16.2015.AE Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Umowa Nr 24/2016/Pl Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Protokół Nr XX z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 20 kwiecień 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2016 Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Uchwała Nr XX/149/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020″dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o. Szczegóły