Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2016 Protokół Nr XXI z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XXI/159/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XXI/158/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 164/73 położonej w miejscowości Przybranowo. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 141/36 oraz działki nr 141/43 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/23 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/155/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 17 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia , Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 15 czerwca 2016 r. . Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu odbytej w dniu 5 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 15 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Protokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 15 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 31.05.2016 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 03 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Protokół Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 10 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 07.03.2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 19 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 07 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Protokół Nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 09 luty 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Protokół Nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 7 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 19 kwiecień 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 12 kwiecień 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej odbytej w dniu 27 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Protokół Nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 7 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.27.26.2015.AE Szczegóły