Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2016 Umowa 104/2016/Fin Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Umowa Nr 103/2016/In Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Umowa Nr 102/2016/In Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Umowa Nr 101/2016/In Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Umowa Nr 100/2016/In Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Umowa nr 99/2016/In Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 umowa Nr 98/2016/Or Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Umowa Nr 97/2016/Pl Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Umowa Nr 96/2016/In Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Umowa Nr 95/2016/In Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Umowa Nr 94/2016/In Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Protokół Nr XXIV z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 23 listopada 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/208/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 107/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/207/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejska Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działki nr 211 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działki nr 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 – ul. Brzeska 23 położonego na działce nr 715 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 – ul. Brzeska 37 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/203/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 – ul. Szlak Bursztynowy na działce nr 192/3 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr – 6 ul. Brzeska 37 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXIV/200/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r.w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/199/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/197/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/198/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XXIV/196/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXIV/194/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Umowa Nr 93/2016/Pl Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Umowa Nr 92/2016/Fin Szczegóły