Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 184 w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 kwietnia 2019 r Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 72/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 71/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 70/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 69/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 68/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 67/2019/Or Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 66/2019/Or Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 65/2019/PL Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 64/2019/PL Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 63/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 62/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 61/2019/In Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 60/2019/In Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Umowa Nr 58/2019/In Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Protokół Nr VII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Protokół 7/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 25.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 26.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 25.03.2019 r. Szczegóły