Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu13 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/151/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwałą Nr XIX/150/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/149/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie ich nabywania i zbywania oraz ich wydzierżawienia, najmu lub użyczenia na okres dłuższy niż trzy lata. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/148/20 w sprawie przyznania dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 450/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2020 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/145/20 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/144/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2020 Uchwała Nr XIX/143/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 Zarządzenie Nr 18B/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 kwietnia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert ” Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert na zadanie” Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm, Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzanie Nr 28/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: ” Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarci ofert na zadanie:” Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert na zadanie ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert „Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych” „Dostawa Szczegóły