Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2020 Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 luty 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 11lutego 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVII/135/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2020 Uchwała Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2020 Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 29.01.2020 Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.01.2020 Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia grantu w ramach projektu ” Planowanie z mieszkańcami” POWR.02.19.00-00 KP 12/18 w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.01.2020 Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej jednostki kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Służewie Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 stycznia 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrow Kujawski dniu 27 stycznia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrow Kujawski w dniu 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół 19/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Wyniki głosowań podczas XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/129/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 190/2 oraz 190/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 26/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Działki nr 455/4 położonej w miejscowości Służewo Szczegóły