Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania wysokości szkód powstałych wyniku ulewnych deszczy w okresie od 18 do 21 czerwca 2020 roku w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (dotyczy pomocy powyżej 6.000 zł). Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/6 o pow. 0,0508 ha położonej w obrębie Konradowo, stanowiącej drogę Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka 31/7 o pow. 0,1480 ha położonej w obrębie Zduny, stanowiącej drogę. Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 sierpnia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 lipca 2020 roku. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości strat przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku ulewnych deszczy w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 czerwca 2020 r.ej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nieruchomości nabytej zgodnie z aktem notarialnym repetytorium A nr 2197/2020 z dnia 04.06.2020r. prawa wieczystego użytkowania działek nr 42/2 i 42/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej:” Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr:25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego z 2020 r. na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 2 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 3 marca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 10/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2020r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr 9/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2020r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr XXI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Protokół Nr XX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 15 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 8 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 1 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły