Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 695/2 w obrębie ewidencyjnym Służewo, ul. Brzeska46, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/17 położonej w miejscowości Zduny Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 30/18 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/389/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/388/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach projektu ” E- AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO i ŁÓDZKIEGO Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/387/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tym zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nauczycieli którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2018 Uchwała Nr XLVIII/383/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo z dnia 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranówek z dnia 05.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka z dnia 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Goszczewo z dnia 07.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Odolion z dnia 07.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo z dnia 28.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Stawki z dnia 28.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs z dnia 27.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Opoczki z dnia 26.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo z dnia 26.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo z dnia 25.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Słomkowo z dnia 25.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj z dnia 20.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Nowy Ciechocinek z dnia 24.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Ośno Drugie z dnia 20.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Chrusty z dnia 24.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka z dnia 24.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Protokół z zebrania sołeckiego Rożno – Parcele z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły