Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 270/2018/Or Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 269/2018/Or Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 268/2018/Or Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 267/2018/Or Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 266/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 264/2018/Pl Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 263/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 262/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 261/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 259/2018/Pl Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 258/2018/Pl Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 257/2018/Pl Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 256/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 255/2018/Pl Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 254/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa 253/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa 252/2018/GZOS Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 251/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 250/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 249/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 248/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 247/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 246/2018/RG Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 245/2018/Or Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 240/2018/PL Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 239/2018/In Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 233/2018/PL Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Umowa Nr 232/2018/PL Szczegóły
Akty prawne 11.01.2019 Uchwała Nr IV/36/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 Uchwała Nr IV/41/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 grudnia 2018 r. uchylająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły