Typ Data Tytuł
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 53/2019/RG Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 52/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 51/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 50/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 49/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 48/2019/RG Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 47/2019/RG Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa nr 46/2019/RG Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 45/2019/Or Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 44/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 43/2019/DDP Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Umowa Nr 42/2019/RG Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/71/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019″ Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Zawiadomienie o odwołanej Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu. Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Protokół 6/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 21.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Protokół Nr VI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 marca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 marca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 07.03.2019 Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2019 Uchwała Nr VI/64/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2019 Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły