Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objetych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Protokół Nr 2/18 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 07.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 26.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr IV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 27.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr III z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 13.12.218 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół 3/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół 2/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół 1/18 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 21.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 26.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 27.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 3/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 13.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 2/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 26.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytej w dniu 21.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 13/2019/SOiPS Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 10/2019/Pl Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 9/2019/Pl Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 8/2019/GZOS Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 7/2019/GZOS Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 6/2019/GZOS Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 5/2019/Pl Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 4/2019/Pl Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 3/2019/Pl Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 2/2019/RG Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Umowa Nr 1/2019/SG Szczegóły