Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Białe Błota w dniu 18.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 czerwiec 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 11czerwiec 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 16.05.2019 Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 29.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 16.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół 9/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół 8/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 16.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 30.04.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 26.04.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 184 w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechocinek Szczegóły