Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2030. Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Uchwała Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Protokół Nr 13/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Protokół Nr 12/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 10/20 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 r Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 9/20 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 12 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 18/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 28 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 25 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół 24/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 5 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół 22/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół 21/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 24 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół 20/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 25/20 posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 24/20 posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 27 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 23/20 posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Protokół Nr 22/20 posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 24 stycznia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie „Zagospodarowania terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej- placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 27 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Protokół Nr 13/20z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 3 marca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Protokół Nr 12/20 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 11 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 24 stycznia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 93/7, o pow. 0,1013 ha, działka nr 93/13 o pow. 0,0714 ha, działka nr 93/15 o pow. 0,0237 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, stanowiących drogę. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie ” Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 71A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. ” Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21″ Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kuajwski Szczegóły