Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr XI/95/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżety Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/93/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/92/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Odolionie przy ulicy Elizejskiej 25 na działce nr 19/4, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/89/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 6/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej odbytej w dniu 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 11 i 13 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 25.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 8/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Protokół Nr 7/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 21 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół Nr 6/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół 13/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół 12/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 21.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół 11/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 11.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół 10/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół Nr 14/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 1 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 21 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Protokół Nr XI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 1lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Interpelacja zgłoszona przez Radnego w dniu 03.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Protokół Nr IX z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Wólka w dniu 28.02.2019 r Szczegóły