Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Otłoczyn w dniu 20.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Ośno Drugie w dniu 18.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Ośno w dniu 22.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Ostrowąs w dniu 21.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoki w dniu 20.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Opoczki w dniu 20.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Odolion w dniu 22.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Nowy Ciechocinek w dniu 19.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Grabie w dniu 19.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Łazieniec w dniu 19.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Goszczewo w dniu 21.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Chrusty w dniu 25.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Protokół Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwo Białe Błota w dniu 18.02.2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 czerwiec 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 11czerwiec 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły