Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół 8/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Protokół 19/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Wyniki głosowań podczas XVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/133/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji Programu ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/129/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/128/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nr 190/2 oraz 190/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 26/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Działki nr 455/4 położonej w miejscowości Służewo Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Protokół Nr 21/19 posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Protokół Nr 20/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 17 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Protokół Nr 19/19 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 26 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 194/2019/ZP Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 192/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 191/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 190/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 189/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 188/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 187/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 186/2019/Or Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 185/2019/ZP Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Umowa Nr 184/2019/ZP Szczegóły