Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2021 Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 października 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 24.11.2021 Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski projektu dokumentu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Aleksandrów Kujawski na rok 2022″ Szczegóły
Akty prawne 24.11.2021 Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski projektu dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Aleksandrów Kujawski na rok 2022″ Szczegóły
Artykuł 23.11.2021 Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 listopada 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2021 Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2021 Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 16.11.2021 Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowa w miejscowości Rożno-Parcele-Etap III, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2030 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 10 listopada 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/305/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/304/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 28.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Ostrowąsie odbytego w dniu 25.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 15.11.2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 31.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.11.2021 Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnika – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.11.2021 Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 listopada 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2021 Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: „Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap”. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2021 Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej pn: „Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji i aktywności fizycznej” Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/302/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyznania nagrody spisowej za narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. gminnemu komisarzowi spisowemu, Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/301/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/300/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/299/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/298/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/297/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2021 Uchwała Nr XXXVII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Służewie odbytego w dniu 21.10.2021r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 19.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły