Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Kowalik za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Marka Kaszubskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Preczak za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorek za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2019″. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz nadania jej regulaminu. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły