Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 lipca 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Doroty Gralak Kokowicz za 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.06.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT/INSPEKTOR DS. ENERGETYCZNYCH W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.06.2019 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT/INSPEKTOR DS. OBROTU ZIEMIĄ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 1 lipca 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – realizator zajęć komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – trener zajęć ruchowo – sportowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – usług psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – nauczyciel języka angielskiego w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór Fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.17.12.2018.AE z dnia 18 czerwca 2019 r. zawiadamiające, że w dniu 03.08.2018 r. (uzupełniony dnia 24.07.2018r. oraz 14.09.2018 r.) wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „EURO-PLAST” Remigiusz Waldowski reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Żurowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.9.18.2018.AE z dnia 10 czerwca 2019 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawiadamiające, że w dniu 29.05.2018r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 10.07.2018 r., oraz zmieniony dnia 21.02.2019 r.) TRANSPOL LIDER Spółka z.o.o. Spółka Komandytowa reprezentowanej przez Pana Zenona Polińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „PODGAJ I” z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha, na terenie działki nr 225 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.9.21.2018.AE z dnia 10 czerwca 2019 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „PODGAJ I” z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha, na terenie działki nr 225 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 19/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 12/S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Bogusława Gollus w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski z dniem 28.10.2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2018 rok Szczegóły