Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-IV.726.1.2018 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.5.19.2019.DS z dnia 12.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 12.06.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu ujęcia wody podziemnej na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego na działce nr 55/3 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.6.15.2018.AE z dnia 17.06.2018 r. informujące o podjęciu z urzędu postępowania z uwagi na fakt, że inwestor dnia 10.06.2019 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski na wniosek Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C Śmieszny, M. Mroczkowska reprezentowany przez Pana Kazimierza Śmiesznego. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.6.18.2018.AE z dnia 18.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 17.05.2018 r. (uzupełniony dnia 05.06.2018 r., dnia 08.06.2018 r. oraz dnia 10.06.2019 r.) wpłynął wniosek Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiących jednocześnie lokale wyborcze. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 2: „Budowa wiaty widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu, elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wołuszewo”. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ref./insp. ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent / inspektor ds. opłat lokalnych i windykacji. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uruchomienia Programu do głosowania oraz obsługi Rady Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zasad użyczenia tabletów radnym Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka)”. Szczegóły