Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.02.2016 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Bydgoszczy do zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Trwają konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do oddziałów zerowych i pierwszych klas Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej w dniu 23 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 InPost – adresy awizacji nieodebranych przesyłek dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.1.9.2016.AE z 10.02.2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.43.10.2015.AE z 11.02.2016 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.02.2016 Nabór na stanowisko Referent/Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat) Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Obwieszczenie znak: Pl.6733.16.9.2015.AE z dnia 8.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.13.7.2015.BG-BZ z dnia 25.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Zawiadomienie o zmianie nazwy wniosku znak: Pl.6733.6.2015.BG-BZ z dnia 25.01.2016 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/105/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015 – 2020. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r. Szczegóły