Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2016 Obwieszczenie znak: Pl.6220.44.3.2015.AE z dnia 15 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 27 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej w dniu 27 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 26 stycznia 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2015 Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Konradowo i Zgoda Gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2015 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2015 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2015 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2015 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2015 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. Szczegóły