Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej w związku z zakończeniem pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Aleksandra Straszyńskiego w związku z zaprzestaniem pracy. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 1: „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec”. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-IV.726.1.2018 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.5.19.2019.DS z dnia 12.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 12.06.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu ujęcia wody podziemnej na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego na działce nr 55/3 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.6.15.2018.AE z dnia 17.06.2018 r. informujące o podjęciu z urzędu postępowania z uwagi na fakt, że inwestor dnia 10.06.2019 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski na wniosek Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C Śmieszny, M. Mroczkowska reprezentowany przez Pana Kazimierza Śmiesznego. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.6.18.2018.AE z dnia 18.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 17.05.2018 r. (uzupełniony dnia 05.06.2018 r., dnia 08.06.2018 r. oraz dnia 10.06.2019 r.) wpłynął wniosek Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły