Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.08.2019 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.08.2019 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: referent/inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zapytanie ofertowe – „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – IX etap”. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt. uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.11.12.2019.DS z dnia 18 lipca 2019 r. zawiadamiające o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „OPOKI III”, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski” na wniosek Pana Michała Puczyńskiego oraz, że organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.7.15.2019.DS z dnia 26 lipca 2019 r. zawiadamiające, że w dniu 19.06.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.9.23.2018.AE z dnia 15 lipca 2019 r. zawiadamiające, że w dniu 15.07.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wydobyciu kopaliny pospolitej metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „PODGAJ I” z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha, na terenie działek nr 225 i nr 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.11.9.2019.DS z dnia 18 lipca 2019 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 22.05.2019 r. Pan Michał Puczyński złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „OPOKI III”, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 2 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.8.23.2018.AE z dnia 19.07.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn”. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Linek za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Linek w związku z powołaniem na stanowisko Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy, powołanie na Zastępcę Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły