Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Grażyny Łuczyńskiej-Kochańskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwi Skibińskiej-Zapiec za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Straszyńskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.2.2016.AE z dnia 06.06.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.28.18.2015.AE z dnia 31.05.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.12.3.2016.AE z dnia 06.06.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.13.2.2016.AE z dnia 06.06.2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce znak: RPI.6220.1.4.16 z dnia 11 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia sprawa „Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2015 rok Szczegóły