Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2016 Wykaz nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Wykaz nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 22 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 22 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 22 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 18 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.17.6.2016.MZ z dnia 10.11.2016 r. sprawa: przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,537 od km 2+072 do km 7+609 na terenie działek: nr 134/2, 151, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, nr 60 w obrębie ewidencyjnym Konradowo, nr 288 w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nr 58/2, 58/3 w obrębie ewidencyjnym Turzno, Gmina Raciążek. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/193/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/191/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/190/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/186/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 398/14 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 44/2 położonej w miejscowości Ośno Drugie. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/184/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 263 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 502 i 521 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/182/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 181 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/181/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 30 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/180/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski instrumentem płatniczym Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/178/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała Nr XXIII/177/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 24 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 października 2016 r. Szczegóły