Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/215/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/214/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 4 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/212/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/211/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/210/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenia Nr 1/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 104/16 z dnia 27.12.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 102/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ustalenia Celów Jakości w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 101/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie powołania zespołów spisowych. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 100/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 99/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 27 grudnia 2016 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2017 roku z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 98/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 27 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 2/2017 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2017. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 97/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 20 grudnia 2016 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2017 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 96/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 20 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2017, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2017 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 95/16 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 94/16 z dnia 5.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 91/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 90/16 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 89/16 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 88/16 z dnia 15.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 87/16 z dnia 15.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 86/16 z dnia 3.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia wizytacji w Zespole Szkół im. Marii Danielewicz Zielińskiej w Stawkach w związku z oceną pracy dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 85/16 z dnia 3.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia wizytacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan Jana Matusiaka w Ostrowąsie w związku z oceną pracy dyrektora szkoły. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 84/16 z dnia 3.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia wizytacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Opokach w związku z oceną pracy dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 83/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 82/16 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 81/16 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru wymiany papy na dachu budynku strażnicy OSP Słomkowo. gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 80/16 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 31.12.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 79/16 z dnia 11.10.2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ulic Szkolnej, Osiedlowej, Sportowej, Kochanowskiego i Wspólnej w miejscowości Stawki działka nr 35/1″ Szczegóły