Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.02.2017 Uchwała Nr XXVII/225/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020. Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 4/17 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Budowa centralnego ogrzewania dla pomieszczenia świetlicy wiejskiej, przy ul. Szlak Bursztynowy 37 w miejscowości Otłoczyn, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Protokół Nr XXIII z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 25 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 04.02.2017 Protokół Nr XXV z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 23 grudnia 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 102/1 położonej w miejscowości Wilkostowo Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/223/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/222/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/221/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 17/4 położonej w miejscowości Łazieniec Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/219/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/218/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie znak RPI.6220.35.16 Wójta Gminy Wielka Nieszkawka sprawa „Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 stycznia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30.01.2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 3/17 z dnia 16.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 98/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 27 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 2/17 z dnia 16.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 20 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2017, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 stycznia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/216/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/215/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/214/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 4 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/212/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/211/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/210/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenia Nr 1/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły