Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za rok 2016. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 22 czerwca 2017 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztylera za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Korzeniewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Biniak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Wykaz lokali i nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.14.2.2017.AE z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie budowy studni głębinowej na terenie działki nr 35/2 w miejscowości Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 maja 2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Oferta z dnia 23.05.2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły