Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Grażyny Łuczyńskiej-Kochańskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.07.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Gralak za 2016 rok. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2017 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2017 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2017 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Straszyńskiego za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2016 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak w związku z wydanym upoważnieniem Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Bogusława Gollusa w związku z wydanym upoważnieniem Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 czerwca 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku 3, 4, 5 i 6 lat zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, realizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18″ Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2016. Szczegóły