Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-28S. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-N. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-NDS. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-Z. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Uchwała Nr 16/S/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Białe Błota Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Chrusty Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Goszczewo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Grabie Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Łazieniec Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Nowy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Odolion Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Opoczki Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Opoki Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Ostrowąs Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Ośno Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Ośno Drugie Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Otłoczyn Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Plebanka Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Poczałkowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Podgaj Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Przybranowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Przybranówek Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Rożno-Parcele Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Rudunki Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Słomkowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Słońsk Dolny Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Służewo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Stawki Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Wilkostowo Szczegóły