Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowski za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Zofii Biniak za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Pawła Korzeniewskiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 8 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 7 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 5 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.8.10.2018.MZ z dnia 25.05.2018 r. w sprawie: zmiany sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej wraz z niezbędną przebudową, remontem oraz termomodernizacją na terenie działki nr 132/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.9.6.2018.MZ z dnia 29.05.2018 r. w sprawie: przebudowy drogi gminnej nr 160227C polegającej na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 102, 103/2, 99/2, 101/2, 100/2, 95/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działek nr 19, 41 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.7.10.2018.MZ z dnia 25.05.2018 r. w sprawie rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o pomieszczenie świetlicy położonego na terenie działki nr 187/16 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.05.2018 Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Zarządzenie Nr 21/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad używania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Remoncie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w Zdunach oraz remont szamba”. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Zarządzenie Nr 18/18 Wójta-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia. Szczegóły