Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017. Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XLVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 czerwca 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/366/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/364/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/363/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. uchylająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na działce nr 19/4 w obrębie ewidencyjnym Odolion stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/361/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018 – 2032. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Uchwała Nr XLIV/360/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Protokół Nr XLIV z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 6 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Informacja Starosty Aleksandrowskiego o nowych dowodach dotyczących wniosku Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie: dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury tj. budową łącznika pomiędzy kwaterą Nr 1 a kwaterą Nr 3, drogi technologicznej, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego i kanalizacji tłocznej z drenażem; celem osiągnięcia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (kat. XXII, VIII) w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski (działki nr 799, 156-przedzmianą działki o nr 152, 153, 154, 155, 156), obręb Służewo. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 czerwca 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2018 Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DZIENNEGO DOMU POBYTU w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowski za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Zofii Biniak za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2017 rok Szczegóły