Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Ośno Drugie Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Otłoczyn Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Plebanka Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Poczałkowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Podgaj Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Przybranowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Przybranówek Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Rożno-Parcele Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Rudunki Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Słomkowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Słońsk Dolny Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Służewo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Stawki Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Wilkostowo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Wołuszewo Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Wólka Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Statut Sołectwa Zduny Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.04.2018 NABÓR NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNĄ W WYDZIALE PLANOWANIA W URZĘDZIE GMINY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Uchwała Nr 18/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.4.3.2018.AE z dnia 11.04.2018 r. sprawa budowy studni głębinowej na terenie działki nr 125/4 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.24.24.2017.AE z dnia 28 marca 2018 r., sprawa rozbudowa stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 18/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 17/D/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 4/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 4/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. Szczegóły