Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Zielonka za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Kariny Kozłowskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Gralak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za rok 2017. Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.8.3.2018.AE z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy działająca poprzez pełnomocnika Pana Michała Rej reprezentującego Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT – Anna Rej, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu poprzez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn”. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.5.11.2018.AE z dnia 13 lipca 2018 r. zawiadamiające, że w dniu 13 lipca 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na terenie działek nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrow Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.3.2018.AE z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Pana Zenona Polińskiego reprezentującego TRANSPOL LIDER Spółka z o.o. Spółka komandytowa wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej – piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha” na terenie działek nr 225 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrow Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XLVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lipca 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Artykuł 15.07.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 lipca 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019″. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Straszyńskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLVI/379/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służewo. Szczegóły