Typ Data Tytuł
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.3.2018.AE z dnia 17.07.2018 r. zawiadamiające o złożeniu przez Pana Zenona Polińskiego reprezentującego TRANSPOL LIDER Spółka z o.o. Spółka komandytowa wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej – piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha” na terenie działek nr 225 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrow Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XLVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 lipca 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Artykuł 15.07.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 lipca 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 Zarządzenie Nr 71/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019″. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Straszyńskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLVI/379/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLVI/377/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/376/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski porozumienia o utworzenie Aleksandrowskiego Klastra Energii i partycypowania w kosztach jego działalności. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/375/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/374/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/373/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/372/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2020. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/371/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2018 Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017. Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym XLVI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 czerwca 2018 r. Szczegóły