Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 119/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymiennymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019″. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 118/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 117/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 116/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 115/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 114/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 112/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 111/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 109/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 108A/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 108/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 160228C Służewo-Chrusty”. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 107/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 106/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 105/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na wykonaniu zadania: „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Służewie – etap I”. Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie gminnej ewidencji zabytków. Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły