Typ Data Tytuł
Artykuł 01.09.2020 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek i Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski (2018 r.). Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski (2013 r.). Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski (2017 r.). Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski (2011 r.). Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Głowackiej za 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Piotra Maciejewskiego w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Aleksandrów Kujawski wg. stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie Gminy Aleksandrów Kujawski za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec II kwartału 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Doroty Gralak za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskie-Zapiec za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Stępińskiego za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.08.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2019 rok. Szczegóły