Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 16 czerwca 2021 roku Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Petycja dotycząca ulepszenia organizacji urzędu, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.04.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Animator w ramach projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.04.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.04.2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Petycja do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021. Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Petycja wnosząca o uruchomienie przez samorządy edukacji dla osób dorosłych w różnej formie i o różnym poziomie edukacji. Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020-2032″. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy zebranej dokumentacji o dużej złożoności, w tym opinii, stanowisk i wniosków dowodowych złożonych w toku postępowania. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łazieńcu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 29, obręb Łazieniec dla której nie jest urządzona księga wieczysta. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2021 ZAPYTANIE CENOWE na usługi prawnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2021 Ogłoszenie o naborze na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.03.2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Petycja do Samorządu Gminy Aleksandrów Kujawski o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Petycja do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.03.2021 Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.03.2021 Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.03.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun środowiskowy w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo”. Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres pięciu lat lokalu użytkowego o powierzchni 49 m2 – Ośno Drugie 28A. Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 2 Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 1 Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Petycja wniesiona w dniu 21 grudnia 2020 r. przez Panią Teresę Garland do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Petycja wniesiona w dniu 11 grudnia 2020 r. przez Pana Arkadiusza Rakoczy wnioskującej cyt. „by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych”. Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok. Szczegóły