Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.07.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Łoś w związku z objęciem stanowiska pracy Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2020 Korekta oświadczenia majątkowego z dnia 30.04.2019 r. Pana Piotra Marka Kaszubskiego Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. – II tura. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Kalendarz wyborczy – II tura wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.07.2020 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Waldemara Bartczaka za 2019 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.07.2020 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego za 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki głosowania w dniu 28 czerwca 2020 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. I TURA Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r. I TURA Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Zarządzenie nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Zmiana składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą: Świetlica wiejska Rożno-Parcele ul. Konwaliowa 48, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2040 Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w Gminie Aleksandrów Kujawski z podziałem na pełnione funkcje. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Postanowienie Nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2020 Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021″ Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. dla Pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, aby dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 15.06.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 czerwca 2020 roku. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dnia 7 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 maja 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca zgłoszeń uzupełniających składy komisji oraz ewentualnego terminu losowania. Szczegóły