Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – realizator zajęć komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – trener zajęć ruchowo – sportowych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – usług psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy – nauczyciel języka angielskiego w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Zapytanie ofertowe na wybór Fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i aktywna integracja osób starszych z terenu gminy Aleksandrów Kujawski” – Klub Seniora w Zdunach. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.17.12.2018.AE z dnia 18 czerwca 2019 r. zawiadamiające, że w dniu 03.08.2018 r. (uzupełniony dnia 24.07.2018r. oraz 14.09.2018 r.) wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „EURO-PLAST” Remigiusz Waldowski reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Żurowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.9.18.2018.AE z dnia 10 czerwca 2019 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawiadamiające, że w dniu 29.05.2018r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 10.07.2018 r., oraz zmieniony dnia 21.02.2019 r.) TRANSPOL LIDER Spółka z.o.o. Spółka Komandytowa reprezentowanej przez Pana Zenona Polińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „PODGAJ I” z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha, na terenie działki nr 225 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.9.21.2018.AE z dnia 10 czerwca 2019 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „PODGAJ I” z terenu górniczego o powierzchni 2,7522 ha, na terenie działki nr 225 i 416 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 19/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 12/S/2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Bogusława Gollus w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski z dniem 28.10.2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Kowalik za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Marka Kaszubskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Preczak za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorek za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2018 rok Szczegóły