Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 04.11.2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.11.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 10 Szczegóły
Artykuł 29.10.2021 Zakup oraz dostawa wyposażenia sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.10.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele – Etap III, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2021 Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej pn.: „Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji i aktywności fizycznej” Szczegóły
Artykuł 19.10.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 9 Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.10.2021 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 8 Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.10.2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Przebudowa sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 7 Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2021 Usługi szkoleniowe świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 6 Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności całego procesu inwestycyjnego (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, konstrukcyjno- budowlane do nadzoru nad realizacją zamówienia oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE – instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn.: „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów kujawski – III etap” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.07.2021 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2021 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.07.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 5 Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.06.2021 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 4 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej mono (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach stanowiących przedmiot dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3 Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2021 Usługa Transportowa świadczona dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Szczegóły