Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2021 r. znak: PL.6733.45.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projekt Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2021 r. znak: PL.6733.44.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego na ul. Miłosza w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 24/19, 24/8, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2021 r. znak: PL.6733.43.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działki nr 31/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2021 r. znak: PL.6733.42.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projektu projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego na ul. Słowackiego w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 21/1, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2021r. znak: PL: 6733.41.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski, ze zjazdami, na terenie działek nr 29/6, 28/6, 29/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2021r. znak: PL: 6733.46.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego na ulicy Mickiewicza w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 23/12, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.11.2021r. znak: PL.6733.47.5.2021.ES o przekazaniu do uzgodnienia projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 43/11, 43/6, 43/9, 43/5, 43/7 wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do działek nr 43/6, 43/8, 43/10, 43/16 w miejscowości Odolion na ulicy Elizejskiej położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion ,gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.11.2021 r. znak: PL.6733.37.12.2021.AE o wydanej decyzji nr 34/2021 znak: PL.6733.37.11.2021.AE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165MB w miejscowości Rożno-Parcele, Gminy Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 18.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.11.2021r. znak: PL.6733.38.17.2021.AE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.11.2021 r. znak: PL.6733.13.21.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: : budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2021 r. znak: PL.6733.21.20.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2021 r. znak: PL.6733.47.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w Szczegóły
Artykuł 16.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2021 r. znak: PL.6733.37.9.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165MB w miejscowości Rożno-Parcele, Gminy Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.41.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski, ze zjazdami, na terenie działek nr 29/6, 28/6, 29/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.43.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działki nr 31/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.44.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego na ul. Miłosza w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 24/19, 24/8, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.42.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego na ul. Słowackiego w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 21/1, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.45.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, zjazdami i budową oświetlenia drogowego oraz budowa parkingu (nr działki 154) na terenie działek nr 32/8 , 154 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski- usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) Szczegóły
Artykuł 04.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2021 r. znak: PL.6733.38.16.2021.MJ o zebranym materiale dowodowym Szczegóły
Artykuł 26.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.10.2021 r. znak: PL.6733.13.18.2021.MJ o zebranym materiale dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.10.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 21.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2021r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 21.10.2021 Informacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2021 r. znak: PL.6730.74.6.2021.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 104/2021 dla zamierzenia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 85/13 i 85/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2021 r. znak: PL.6733.37.6.2021.AE o uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165MB w miejscowości Rożno-Parcele, Gminy Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.10.2021 r. o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. znak: PL.6733.27.8.2020.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12.10.2021 r. znak: AB.6744.3.2021o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo na działkach nr: 9, 19, 26, 41, 43/2, 44/2, 45/2, 47/6, 48/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 48/4 obręb Broniszewo działkach nr 95/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102, 103/2 obręb Goszczewo oraz działkach nr: 365, 367, 369, 646, 316/1 obręb Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły