Aneks 25/2020/AL do umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn” Expressway – promocja terenów inwestycyjnych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Aneks 25/2020/AL do umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu   pn” Expressway-promocja terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacje

Rejestr zmian